romanian english

Roxana Alexandra Istudor: Necesitatea unei reglementări legislative a instituției străpungerii vălului corporative

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-11

Rezumat: Abordarea conceptului de străpungere a vălului corporativ a fost criticată în România pentru lipsa de principii și pentru că nu asigură suficiente garanții împotriva abuzului de personalitate juridică. Acest articol își propune să compare practica a trei jurisdicții diferite care au reglementat principiile care protejează răspunderea limitată a companiilor și să arate avantajele și dezavantajele de a avea un cadru juridic comun pentru a propune o soluție mai bună de reglementare a dreptului corporativ în țara noastră.

Cuvinte-cheie: străpungerea vălului corporativ, ridicarea vălului corporativ, personalitate corporativă, răspundere limitată

Referințe

Anderson H., „Piercing the veil on corporate groups in Australia: the case for reform”, în Melbourne University Law Review, vol. 33  nr. 2/2009, pp. 333‑367

Birds J., Boyle A.J., Boyle and Birds’ Company Law, ed. a VIII‑a, Jordan Publishing, 2011

Black G., Business Law in Scotland, ed a III‑a, W Green, 2015

Blumberg P., „Limited Liability and Corporate Groups” în Journal of Corporate Law, nr. 11/1985, pp. 573-575

Doss A. Jr., „Should Shareholders Be Personally Liable for the Torts of Their Corporations?” în Yale Law Journal, nr. 76/1967

Freedman J, „Limited Liability: Large Company Theory and Small Firms”, în Modern Law Review, vol. 63, nr. 3/2000, pp. 317‑354, https://doi.org/10.1111/1468‑2230.00267

Gower L. C. B., Gower’s Principles of Modern Company Law, ed. a IV‑a, Stevens & Sons, London, 1979

Hannigan B., „Wedded to Salomon: evasion, concealment and confusion on piercing the veil of the one‑man company” în Irish Jurist, nr. 50/2013, pp. 11‑39

Kershaw D., Company Law in Context, ed. a II‑a, Oxford University Press, 2012

Kluver J, „Entity vs. Entreprise liability: Issues for Australia”, în Conneticut Law Review, nr. 37/2005, pp. 765‑784

Sealy L.S., Company Law and Commercial Reality, Editura Sweet & Maxwell, 1984


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0828 sec.
292087348