romanian english

Mihaela-Naziana Bucă (Gîdei): Protecţia acţionarilor minoritari în ipoteza dizolvării prin desprindere de active

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-7

Rezumat: În acest articol sunt analizate avatarurile existenței societății din perspectiva protecției acționarilor minoritari în cazul divizării prin desprindere de active conform art. 2501 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Protecția acționarilor minoritari nu se rezumă la ideea de informare, ci mai mult de atât, implică existența unor mecanisme juridice adecvate atunci când informarea acestora nu este suficientă pentru a limita abuzurile acționarilor majoritari. Desprinderea în beneficiul acționarilor sau în beneficiul societății implică, de cele mai multe ori, existența unor interese proprii ale acționarilor majoritari în detrimentul celor minoritari.

Cuvinte-cheie: societate, divizare, operațiunea de desprindere, patrimoniu, comportament abuziv, majorare de capital

Referințe

Bodu S., Legea societăţilor – comentată şi adnotată, Editura Rosetti, Bucureşti, 2017

Bodu S., Tratat de drept societar, Volumul III, Editura Rosetti International, Bucureşti, 2015

Catană R. N., Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni. Democraţia acţionarială, Editura Sfera Juridică, Cluj‑Napoca, 2007

Cărpenaru St. D., David S., Predoiu C., Piperea Gh., Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

Hinescu A., Fuziunea şi divizarea societăţilor – Practică judiciară adnotată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Prescure T., „Reorganizare persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2015

Săuleanu L., Societăţile comerciale. Adunările generale ale acţionarilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Schiau I., „Desprinderea reglementată de art. 2501 din Legea societăţilor ‑ între divizare şi aport la capital*”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 12/2014

Şandru D. M., Pacte societare‑clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale în reglementarea noului cod civil, ed. a II‑a, revizuită şi adăugită, Editura Universitară, Bucureşti, 2012

Târşia A. C., Reorganizarea persoanei juridice de drept privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348