romanian english

Ion Arhiliuc: Viitoarea arhitectură a TPLF în cadrul Uniunii Europene

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-9

Rezumat: Prin prezenta lucrare se propune o analiză verticală a evoluției procedeului TPLF (Third party litigation funding) în dreptul continental. Cercetarea debutează prin prezentarea unor succinte considerații asupra instituției TPLF, precum și a aplicabilității acesteia în Europa. Ulterior, sunt prezentate normele soft law și  hard law de lege lata în Uniunea Europeană. De asemenea, se urmărește creionarea unei „arhitecturi” viitoare a TPLF, din perspectiva unei directive europene propuse în domeniu. În acest sens, sunt trasate formele juridice corespunzătoare funcțiilor unei societăți finanțatoare, precum și așteptările juriștilor de la noua reglementare.

Cuvinte-cheie: TPLF, Directiva Europeană, investiții, forma juridică

Referințe

Abrams D. S., Chen D. L., „A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding (2013)”, în Faculty Scholarship at Penn Law. 875, pp. 1075‑1109

Comisia Comunităţilor Europene, Carte verde privind recursul colectiv pentru consumatori /* COM/2008/0794 final */, Bruxelles, 27.11.2008

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social Eeuroean şi Comitetul Regiunilor, Către un cadru orizontal la nivel european pentru acţiunile colective, /* COM/2013/0401 final */, Bruxelles, 11.06.2013

Comisia pentru afaceri juridice, Proiect de Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind finanţarea privată responsabilă a litigiilor (2020/2130(INL)), Raportor: Axel Voss

de Morpurgo M., „A Comparative Legal and Economic Approach to Third‑party Litigation Funding (April 2011)”, în Cardozo Journal of International and Comparative Law, Vol. 19, pp. 343‑412

Heppner H., Nebel T., in Štorek L., Aerts P.‑J., Biglieri S., Csaki T., Gyárfáš J., Kubina P., Pukszto A. M., Réczicza I., Rosielle A., Santos J. M. G., Sévère C., Steen G., „Class Action in EU Status of implementation of the Class Action Directive 2020/1828”, în Dentons, 2022

Knight J. F., „Of Conflicts and Corporations: Analyzing Corporate Forms for Future Litigation Finance Firms”, în The Journal of Corporation Law, vol. 41:4, 2016, pp. 993‑1007

Public Consultation on the Transposition of Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC. Response from the U.S. Chamber Institute for Legal Reform, pp. 20‑21

Saulnier J., Müller K., Koronthalyova I. (European Parliamentary Research Service ‑ EPRS), „Responsible private funding of litigation, European added value assessment”, European Union, Brussels, 2021. DOI: https://doi.org/10.2861/057179

Stroble J. J., Welikson L., „Third‑Party Litigation Funding: A Review of Recent Industry Developments”, în Defense Counsel Journal, vol. 87, no. 1/2020, pp. 1‑18

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European privind punerea în aplicare a Recomandării din 11 iunie 2013 a Comisiei privind principiile comune aplicabile acţiunilor colective în încetare şi în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii (2013/396/UE), /* COM/2018/040 final*/, Bruxelles, 25.01.2018

Recomandarea Comisiei din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acţiunilor colective în încetare şi în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, OJ L 201, 26.7.2013, pp. 60–65

Ungureanu C. T., Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Supreme Court of Justice (Oberster Gerichtshof), OGH, 23 February 2021, 4 Ob 180/20d.

U.S. Chamber Institute for Legal Reform: New Poll Shows 83 Percent of EU Consumers Want Safeguards for Third Party Litigation Funding 2021, Washington, D.C.

U.S. Chamber Institute for Legal Reform, Stopping the sale on lawsuits: a proposal to regulate third‑party investments in litigation, 24 october 2012

Velchik M., Zhang J., „Islands of Litigation Finance (February 1, 2019)”, în Stanford Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 24, No. 1/2019

Visscher L., Faure M., „A Law and Economics Perspective on the EU Directive on Representative Actions”, în Journal of Consummer Policy 44/2021, pp. 455–482, https://doi.org/10.1007/s10603‑021‑09491‑3

Wegmüller M., Gnägi M., „The Third Party Litigation Funding Law Review: Austria”, în Lathan S., The Third Party Litigation Funding Law Review, fifth edition, published in The Law Business Research Ltd., London, 2017Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0820 sec.
292087348