romanian english

Alexandru Chistruga: Internet of Things- Perspective Europene asupra dreptului de acces la date

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-10

Rezumat: IoT (Internet-of-Things) sau internetul obiectelor reprezintă o rețea de obiecte smart (conectate la internet) în care sunt incorporate senzori electronici în scopul colectării și schimbului de date cu alte dispozitive smart. În literatura de specialitate s-a pus problema privind persoana îndreptățită să aibă acces la aceste date (fabricanții senzorilor, fabricantul obiectului smart, proprietarul acestui obiect, furnizorul de conținut digital, furnizorul de cloud). În lucrarea Iot-Perspective Europene asupra dreptului de acces la date se va încerca clarificarea acestei probleme prin prisma reglementărilor europene actuale, dar și a celor aflate în stadiul de propunere.

Cuvinte-cheie: Internetul obiectelor, dreptul de acces la date, Legea privind datele

Referințe

Comisia Europeană, Shaping Europe’s digital future [Online]

Commision Staff Working Document, Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) [Online]

Federal trade commission Staff Report, Internet of Things Privacy & Security in a Connected World, January 2015, p. 14 [Online]

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa datelor la nivel european (Legea privind guvernanţa datelor) [Online]

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele armonizate pentru un acces echitabil la date şi o utilizare corectă a acestora (Legea privind datele) [Online]

Ungureanu C.T., Drept internaţional privat european în raporturi de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348