romanian english

Elena Sârghi: Dinamica obligațiilor în comparație

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-26

Rezumat: Prezentul articol se axează pe analizarea dinamicii obligațiilor, concept conturat prin existența mijloacelor de transmitere a drepturilor, reprezentate de cesiunea de creanță, subrogația personală, de transmitere a obligației, anume preluarea datoriei, de schimbare a poziției pe care o are o parte în raportul obligațional, prin cesiunea contractului, dar și a mijloacelor de transformare a obligațiilor, novația și delegația, aceasta din urmă nemaifiind preluată în actuala reglementare. Esența lucrării constă, însă, în compararea acestor mijloace, prin referire la cadrul normativ, doctrină și jurisprudență.

Cuvinte-cheie: dinamica obligațiilor, cesiunea creanței, subrogația personală, cesiunea contractului, preluarea datoriei, novația

Referințe

Adam A.R., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H. Beck, București, 2017

Alexandresco D., Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparație cu legile vechi și cu principalele legislațiuni străine, tomul nr. III, V, VII, Editura Tipografia națională, Iași, 1903

Almășan A., Drept civil. Dinamica obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2018

Baias F.A., Chelaru E., Macovei I., Constantinovici R., Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014

Ciucă V.M., Drept roman. Lecțiuni, vol. II, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014

Codrea C., „Notes on the assignment of contract in the New romanian Civil Code”, în Agora International Journal of Juridical Sciences, nr. 16/2022, pp.1-4

Costin M., Mureșan M., Ursa V., Dicționar de drept civil, Editura științifică și enciclopedică, București, 1980

Deak F., Mihai L., Popescu R., Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediția a V-a, actualizata si completata, vol. III, Depozitul. Împrumutul de folosință. Împrumutul de consumație. Tranzacția. Donația, Editura Universul Juridic, București, 2018

Dogaru I., Drăghici P., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura C.H. Beck, București, 2019

Motica R.I., Lupan E., Teoria generală a obligațiilor civile, Editura Lumina Lex, București, 2008

Oglindă B., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2021

Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., Drept civil. Obligațiile, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2020

Vasilescu P., Drept civil. Obligații, ed. a II-a, Editura Hamangiu, București, 2017Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348