romanian english

Maria Eliza Galan: Stabilirea creanțelor fiscale în contextul digitalizării ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-16

Rezumat: Digitalizarea administrației fiscale moderne- salvgardare sau împovărare a contribuabilului? Tema lucrării are drept referință modificările legislative de notă recentă survenite în procedura fiscală, modificări ce abordează și subiectul digitalizării administrației fiscale. Articolul are menirea de a analiza provocările generate de implementarea modificărilor, dar și efectele acestora asupra contribuabilului. În contextul evoluției vertiginoase a tehnologiei, digitalizarea administrației fiscale era iminentă, având însemnate implicații în sfera stabilirii și colectării creanțelor fiscale. Așadar, în studiul nostru prezintă relevanță procesul de tranziție de la o administrație fiscală desuet la o administrație fiscală modernă. Apare, însă, ca necesară existența unui cadru tehnologic și legislativ care să susțină implementarea de noi măsuri, în contextul social-economic actual? Vom analiza pe parcursul acestui studiu toate aspectele care pot să conducă la formularea unor concluzii privind întrebarea adresată.

Cuvinte-cheie: digitalizare, administrație fiscală, contribuabil, mijloace electronice

Referințe 

Costea I.M., Comunicarea actelor administrativ fiscale. Aspecte particulare¸ în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Tomul LIX, Științe Juridice, 2013, nr. I, pp. 19-34

Costea I.M., Controlul fiscal, Editura Hamangiu, București, 2017

Costea I.M., Drept financiar. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2021

Estevao M., Why digital transformation matters for taxation, 12 iunie 2020

Niculeasa M.I., Creanțe și obligații fiscale, Editura C.H. Beck, București, 2009

Roș V., Drept financiar și fiscal, Editura Universul Juridic, București, 2016


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.1032 sec.
292087348