romanian english

Tudor-Matei Rusu: Utilizarea blockchain în soluţionarea litigiilor

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-10

Rezumat: Nu prezintă o noutate faptul că persoanele, din dorinţa de a soluţiona cât mai rapid un litigiu, apelează cât mai des la mijloace alternative. Această situaţie este întâlnită, preponderent, în cazurile în care obiectul litigiului este unul relativ redus. Nici utilizarea platformelor online de soluţionare a litigiilor nu mai prezintă o noutate, acestea devenind din ce în ce mai folosite în ultima perioadă. Un aspect de noutate este reprezentat, însă, de utilizarea tehnologiei blockchain în soluţionarea litigiilor. Prin utilizarea acestei tehnologii, platformele online structurează întreaga procedură dar îi şi remunerează pe utilizatorii ce au rolul de a soluţiona litigiile. Totodată, tehnologia blockchain poate fi utilizată concomitent cu anumiţi algoritmi în aşa fel încât litigiile să fie soluţionate fără intervenţia factorului uman.

Cuvinte-cheie: blockchain; mijloace alternative de soluţionare a litigiilor; mijloace online de soluţionare a litigiilor; platforme de intermediere; Kleros

Ast F., Sewrjugin A., CrowdJury, a crowdsourced justice system for the collaboration era, [Online]

Barnett J., Treleaven P., Algorithmic Dispute Resolution – The Automation of Professional Dispute Resolution Using AI and Blockchain Technologies, în The Computer Journal, Section C: Computational Intelligence, Machine Learning and Data Analytics, Vol. 61, Nr. 3, 2018, DOI: https://doi.org/10.1093/comjnl/bxx103

Carrera M.V., Accommodating Kleros As A Decentralised Dispute Resolution Tool For Civil Justice Systems: Theoretical Model And Case Of Application, [Online]

Dimov D., Crowdsourced online dispute resolution, în Leiden University Center for Law and Digital Technologies, [Online]

Dylag M., Smith H., From cryptocurrencies to cryptocourts: blockchain and the financialization of dispute resolution platforms, în Information, Communication & Society, [Online]

Gonzales W., Masumy N., Online Dispute Resolution Platforms: Cybersecurity Champions in the COVID-19 Era? Time for Arbitral Institutions to Embrace ODRs, în Kluwer Arbitration Blog, [Online]

Gudkov A., Crowd Arbitration: Blockchain Dispute Resolution, în Legal Issues in the Digital Age, Nr. 3, 2020, DOI: https://doi.org/10.17323/2713-2749.2020.3.59.77

Gupta V., A Brief History of Blockchain, în Harvard Business Review, [Online]

Raymond A.H., Shackelford S.J., Technology, Ethics, and Access to Justice: Should an Algorithm be Deciding Your Case?, în Michigan Journal of International Law, Vol. 35, Nr. 3, 2014, [Online]

Rosencrance L., Loshin P., Cobb M., Two-factor authentication (2FA), [Online]

Seth S., UK Courts Start Pilot Blockchain Evidence System, [Online]

Stângaciu R.D., Limite ale implicării tehnologiei în soluţionarea prin mijloace alternative a litigiilor Online Dispute Resolution prin prisma raporturilor de comerţ internaţional, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXV, Ştiinţe Juridice, 2019, Supliment, [Online]

Ungureanu C.T., Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0850 sec.
292087348