romanian english

Silvia Uscov: Dreptul Algoritmic

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-23

Rezumat: Dreptul este un set de reguli de convieţuire socială, aşa încât este firesc să ne putem întrebarea dacă normele juridice pot fi „traduse” într-un limbaj de programare care să ofere soluţia algoritmică la o problemă juridică. „Dacă” răspunsul este pozitiv, „atunci” care sunt limitele acestei noi posibilităţi, evaluând potenţialele riscuri pe care le implică o astfel de operaţiune. Dreptul Algoritmic este o noţiune-umbrelă care defineşte ansamblul normativ creat de un sistem algoritmic, cu intervenţie umană minimă, pe baza datelor din viaţa reală.

Cuvinte-cheie: drept algoritmic; normativ algoritmic; inteligenţă artificială; imperativul cuantic; proces democratic

Referinţe

Aristotel, Politica, Năstase N. (red.), ediţie actualizată a lucrării Politica apărută la editura Cultura Naţională în anul 1924, traducere de El. Bezdechi, Editura Biblioteca Centrală Universitara „Lucian Blaga”

Bostrom N., Superinteligenţa. Direcţii, pericole, strategii, Editura Litera, Bucureşti, 2019

Brockman J., Minţi posibile: douăzeci şi cinci de perspective asupra inteligenţei aritificiale, Editura Vellant, Bucureşti, 2019

Colang G., Fundamentele filosofice ale comunicării, Editura Mustang, Bucureşti, 2018

Coleman F., A Human Algorithm: How Artificial Intelligence is Redefining Who We Are, Editura Counterpoint, Berkeley, California, 2019

Comisia Europeană, Directoratul General pentru Comunicare, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines, Comisia Europeană, B-1049 Bruxelles

Comisia Europeană, Cartea albă privind Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere (Cartea Albă COM(2020) 65 final), Comisia Europeană, Bruxelles, 2020

Costaş C.F., Principiul securităţii juridice, [Online]

Craglia M. (Ed.), Annoni A., Benczur P. Bertoldi P., Delipetrev P., De Prato G., Feijoo C., Fernandez M.E., Gomez E., Iglesias M., Junklewitz H., López Cobo M., Marténs B., Nascimento S., Nativi S., Polvora A., Sanchez I., Tolan S., Tuomi I., Vesnic Alujevic L., Artificial Intelligence - A European Perspective, EUR 29425 EN, Publications Office, Luxembourg, 2018, https://doi.org/10.2760/11251

Devecka M., Did the Greeks Believe in their Robots? în The Cambridge Classical Journal, 59, 2013, https://doi.org/10.1017/S1750270513000079

Garg, D., Khan S., Alam M., Integrative Use of IoT and Deep Learning for Agricultural Applications, în P. K. Singh et al. (Eds.): Proceedings of ICETIT 2019, LNEE 605, 2020, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-30577-2_46

Jeutner V., The Quantum Imperative: Addressing the Legal Dimension of Quantum Computers vol. 1 (1) Morals & Machines, 2021

Kaplan J., Artificial Intelligence. What Everybody Needs to Know, Editura Oxford University Press, Marea Britanie, 2016

Krimmel J., Artificial Intelligence Started with the Calendar and Abacus, 2017

Kumar P., Artificial Intelligence: Reshaping Life and Business, Editura BPB Publications, New Delhi, 2019

Livermore M.A., Rule by Rules, Computational Legal Studies: The Promise and Challenge of Data-Driven Legal Research (Ryan Whalen, ed.), 2019, https://doi.org/10.2139/ssrn.3387701

Mearsheimer J.J., The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, Yale University Press, New Haven, 2018

Mitchell M., Artificial intelligence : a guide for thinking humans, Editura Farrar, Straus and Giroux, New York, 2019

Nordberg A., Trade Secret Protection for AI and Big Data: an oxymoron?, în Schovsbo J., Minssen T., Riis T. (eds.), The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU: An Appraisal of the EU Directive, Edward Elgar Publishing, 2020

Phillips P.J., Hahn C.A., Fontana P.C., Broniatowski D.A., Przybocki M.A., Four Principles of Explainable Artificial Intelligence, National Institute of Standards and Technology şi U.S. Department of Commerce August 2020

Pickover C.A., Artificial Intelligence – An Illustrated History, From Medieval Robots to Neural Networks, Editura Sterling Publishing Co., Inc, New York, 2019, ISBN: 978-1-4549-3359-5

Schwartz O., In the 17th Century, Leibniz Dreamed of a Machine That Could Calculate Ideas The machine would use an „alphabet of human thoughts” and rules to combine them, 2019

Severin A., Elemente fundamentale de drept al comerţului internaţional, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2004

Stănilă L.M., Inteligenţa artificială, dreptul penal şi sistemul de justiţie penală: amintiri despre viitor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Tegmark M., Viaţa 3.0: Omul în epoca inteligenţei artificiale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2019

Suksi M., Administrative due process when using automated decision-making in public administration: some notes from a Finnish perspective. Artificial Intelligence Law 29, 87–110 (2021), https://doi.org/10.1007/s10506-020-09269-x

Susskind J., Politica viitorului. Tehnologia digitală şi societatea, Editura Corint Future, Bucureşti, 2019

Urs I.R., Duţu M., Severin A., Angheni S., Neculaescu S. (coord.), Enciclopedia Juridică Română, vol. I, Editura Academiei Române şi Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Yeung K., Lodge M., Algorithmic Regulation, Editura Oxford University Press, 2019, ISBN 978-0-19-883849-4

Wacks R., Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Ediţia a II-a, Editura Oxford University Press, Marea Britanie, 2014

Webb A., Cei nouă titani tech. Cum va schimba inteligenţa aritificială cursul omenirii, Editura Globo, Bucureşti, 2019

Wilks Y, Artificial Intelligence: Modern Magic or Dangerous Future?, Editura Icon Books Ltd., 2019


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0845 sec.
292087348