romanian english

Ruxandra Răducanu: Falsul informatic. Interferenţe şi conexiuni cu alte infracţiuni

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-17

Rezumat: Infracţiunea de fals informatic reprezintă o incriminare nouă care conţine elemente ce se regăsesc şi în conţinutul altor infracţiuni, motiv pentru care, în practica judiciară s-a pus problema delimitării corecte a acestei infracţiuni de celelalte asemănătoare. Datele necorespunzătoare adevărului care rezultă în urma acţiunii tipice pot conduce la ideea inducerii în eroare, scopul de a produce consecinţe juridice poate echivala cu scopul de a obţine un folos patrimonial etc. Acest articol îşi propune să stabilească criterii clare care să evidenţieze particularitatea acestei incriminări, să o delimiteze, fără echivoc, de altele asemănătoare, luând în calcul obiectul juridic al acesteia şi specificitatea elementului său material.

Cuvinte-cheie: fals informatic; fraudă; pagubă; date informatice; acces ilegal la un sistem informatic

Referinţe

Antoniu G., Toader T., Brutaru V., Daneş Şt., Duvac C., Griga I., Ifrim I., Ivan Gh., Paraschiv G., Pascu I., Rusu I., Safta M., Tanasescu I., Vasiu I., Explicaţiile noului Cod penal, vol. IV, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Boroi A., Drept penal. Parte specială, Ed. 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019

Dobrinoiu V., Neagu N., Drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Neagu N., Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice – variante speciale ale infracţiunii de înşelăciune?, Revista Română de Drept penal al afacerilor nr. 3/2019

Rotaru C., Trandafir A.-R., Cioclei V., Drept penal. Partea specială II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016

Toader T., Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Vasiu I., Vasiu L., Informatică juridică şi drept informatic, Editura Albastra, Cluj, 2002Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0860 sec.
292087348