romanian english

Marius-Cosmin Macovei, Rareş-Vasile Voroneanu-Popa: Natura şi impozitarea veniturilor realizate din activitatea de streaming

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-24

Rezumat: Prezenta lucrare propune relevarea unor aspecte de drept fiscal privind natura şi modul de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice care pun la dispoziţia consumatorilor conţinut digital, în urma încheierii cu aceştia din urmă a unui contract de furnizare de conţinut digital, pe scurt, activitatea de streaming. Cu toate că acest concept a apărut de acum aproape o sută de ani, streaming-ul a devenit un instrument des utilizat după anii 2000 în industria jocurilor video, muzică, televiziune şi radio. În ultimii ani însă, cu precădere în anul 2020, a devenit o sursă importantă de venit pentru diverse categorii de persoane, activă pentru unele, ajungând să fie un loc de muncă, sau pasivă, ca hobby. Creşterea considerabilă a acestora, implicit şi a cuantumului veniturilor realizate poate însă ridica probleme, precum dacă şi în ce mod pot fi impozitate, date fiind formele de obţinere a lor.

Cuvinte-cheie: streaming; drept fiscal; impozit; venituri; contract

Referinţe

Costea, I.M., Drept financiar, ediţia a 7-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021

Costea, I.M., Fiscalitate europeană, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

Costaş, C.F., Drept fiscal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021

Ene, M., Drept fiscal, Editura Solomon, Bucureşti, 2021

Ionescu, C., Dumitrescu, C.A. (coordonatori), Bălăceanu, C., Corlăţean, T., Jora, C., Macarovschi, L., Pătraşcu, B., Popescu, A.M., Popescu, R., Tilea, D.M., Constituţia României. Comentarii şi explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2017

Mitu S., Despre Sponsorizare, Donaţie şi Mecenat, sau cum pot acorda firmele ajutor în pandemie şi nu numai, [Online]

Nicolae I., Varietăţi de donaţii şi particularităţile acestora, [Online]


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0852 sec.
292087348