romanian english

Ionela-Diana Pătraşc-Bălan: Executarea acordurilor încheiate prin mijloace ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-11

Rezumat: Principala reticienţă a părţilor în a soluţia litigiile de comerţ internaţional prin mediere a fost lipsa forţei executorii a acordului de mediere. The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the Singapore Convention), Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la acordurile internaţionale rezultate din mediere (Convenţia de la Singapore) este primul instrument multilateral care reglementează problematica referitoare la recunoaşterea şi executarea acordurilor de mediere internaţionale încheiate în materie comercială. Prin prezentul articol ne propunem să analizăm condiţiile în care un acord de mediere şi, în particular, un acord de mediere încheiat prin mijloace electronice poate fi pus în executare conform Convenţiei de la Singapore.

Cuvinte-cheie: Convenţia de la Singapore; acord de mediere; mijloace electronice; punere în executare

Alexander N., Chong S., UN Treaty on mediation signed in Singapore, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement. 23, (2-3), 71-76, 2019 Singapore Management University School of Law Research Paper No. 14/2020, http://dx.doi.org/10.5553/tmd/138638782019023203008

Alexander N., Chong S., Why is there no 'seat' of mediation?, [Online]

Anderson D. Q., The Singapore Convention on Mediation: Supplying the Missing Piece of the Puzzle for Dispute Resolution, Forthcoming, Journal of the Malaysian Judiciary (Nov 2020), Singapore Management University School of Law Research Paper No. 1/2020, [Online]

Chong S., Steffek F., Enforcement of International Settlement Agreement Resulting from mediation under the Singapore Convention – Private International Law Issues in Perspective, Singapore Academy of Law Volume 31 (2019), [Online]

Chua E., Enforcement of international mediated settlements without the Singapore convention on mediation, (2019). Singapore Academy of Law Journal. 31, 572-597, Research Collection School Of Law, [Online]

Consiliul internaţional pentru arbitraj comercial, Ghidul ICCA pentru interpretarea Convenţiei de la New York din 1958, Un ghid pentru Judecători, [Online]

Franck S. D., Challenges Facing Investment Disputes: Reconsidering Dispute Resolution în International Investment Agreements. Appeals mechanisms in international investment disputes, Karl P. Sauvant, ed., Oxford University Press, 2008, Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2009-03, [Online]

ICSID Arbitration Rules [Online]

Jura C., O introducere în materia Convenţiei Naţiunilor Unite privind Acordurile Internaţionale Rezultate în urma Medierii - Convenţia de la Singapore, în Revista română de arbitraj nr. 1/2020, [Online]

Kessedjian C., Droit du commerce international, Ed. Presse Universitaires de France, Paris, 2013

McCormick K., Ong S.S. M., Through the Looking Glass: An Insider’s Perspective into the Making of Singapore Convention on Mediation (2019) 31 Singapore Academy of Law Journal, [Online]

Morris-Sharma N. Y., Constructing the Convention on Mediation: The Chairperson’s Perspective (2019) 31 Singapore Academy of Law Journal 487-519, [Online]

Salacuse J. W., Is There a Better Way? Alternative Methods of Treaty-Based, Investor-State Dispute Resolution, în Fordham International Law Journal, Volume 31, Issue 1 2007 Article 6, [Online]

Schnabel T., The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements (September 18, 2018). 19 Pepp. Disp. Resol. L.J. 1 (2019), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3239527

Schnabel T., Implementation of the Singapore Convention: Federalism, Self-Execution, and Private Law Treaties (January 22, 2019). 30 Am. Rev. Int'l Arb., 265 (2020), p. 267, [Online]

SIDRA International Dispute Resolution Survey: 2020 Final Report, [Online]

Sîrbu M., Metodele ADR în contextul european şi internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Steele B. L., Enforcing International Commercial Mediation Agreements as Arbital Awards Under the New York Convention în 54 UCLA Law Review 1385 (2007), pp. 1397-1399, [Online]

Sussman E., The New York Convention Through a Mediation Prism, în Dispute Resolution Magazine Volume 15, Number 4, Summer 2009, [Online]

The Singapore International Dispute Resolution Academy, A Handbook on the Singapore Convention on Mediation, [Online]

UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) 2016 Edition, https://doi.org/ 10.18356/661735a6-en

United Nations Conference On Trade And Development, Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration II, United Nations New York and Geneva, 2011, [Online]

Ungureanu C.T., Enforcement of the post- mediation agreement in international trade disputes, în „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Ungureanu C.T., Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Ungureanu C.T., Drept internaţional privat european în raporturi de comerţ internaţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0756 sec.
292087348