romanian english

Andreea-Luminiţa Buţureanu-Cărpuşor: Perspective curente de semnare ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-14

Rezumat: Posibilitatea semnării contractelor în variantă electronică este o practică răspândită cu mult înainte de începutul pandemiei COVID-19 la nivel global şi continuă să faciliteze relaţiile dintre părţi, prestarea de servicii şi obţinerea de profituri. În ciuda posibilităţii de semnare frauduloasă a contractelor, încheierea online aduce beneficii importante în reducerea birocraţiei şi pentru relaţiile comerciale internaţionale. Lucrarea de faţă îşi propune să delimiteze specificul semnării contractelor online în România şi Marea Britanie. Scopul acestui demers comparativ este atât de a evidenţia oportunităţile oferite de legislaţia actuală, cât şi de a identifica potenţiale îmbunătăţiri legislative locale prin raportare la legislaţia britanică. În prima parte, discutăm despre legislaţia ţării noastre şi tipurile de contracte care se pretează semnării online. În partea a doua, problematizăm semnarea contractelor online în Marea Britanie.

Cuvinte-cheie: contractele online în România; contractele online în Marea Britanie; practica judiciară a contractelor online

Referinţe

Adenuga A.H., Jack C., McCarry R., The Case for Long-Term Land Leasing: A Review of the Empirical Literature, Land, Nr.10/ 2021, 238, https://doi.org/ 10.3390/land10030238

Constantinescu C., Semnătura electronică – relaţii (comerciale) la distanţă, Juridice.ro, 2020, [Online]

CertSIGN, Semnătura electronică şi contractul la distanţă, în justiţie. Valide sau nu?, CertSIGN.ro, 2020, [Online]

Grigorescu Ş., The electronic signature: long-distance (commercial) relationships, 2020, Bpv-grigorescu.com, [Online]

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 21 februarie 2020

Jivan A., Contractul la un click distanţă, Economica.net, 2013, [Online]

McKendrick E., Qiao L., Contract Law, Ediţia a 13-a, MacMillan Law, 2019, Kindle edition

Puie O., Tratat de contracte civile potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, Codului penal şi Codului de procedură penală, Volumul I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Romoşan I.D., Obligaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Ruwanthika A., Protecting consumer rights in electronic contracts: a lesson from the European Union and the United Kingdom, 11th International Research Conference Proceedings, General Sir John Kothalawala Defence University, September 13th -14th 2018


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0875 sec.
292087348