romanian english

Alexandra-Georgiana Vâlcelaru: Riscurile psihosociale întâlnite de salariaţi în economia digitală...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-16

Rezumat: Deşi poate fi considerată drept răspunsul la multe dintre problemele cu care se confruntă părţile unui raport de muncă, munca digitală, indiferent de forma în care este prestată, expune lucrătorii la o serie de riscuri psihosociale, de natură a vătăma sănătatea fizică şi psihică, dar şi bunăstarea acestora. Cel mai concludent exemplu este oferit de pandemia de Sars-CoV-2, care a redefinit raporturile de muncă, dar a adus în prim-plan şi problema burnoutului cu care se confruntă lucrătorii digitali. În acest context, la nivel internaţional atât statele, prin intermediul modificărilor legislative, cât şi angajatorii, prin politicile interne încearcă să diminueze acest fenomen, una dintre cele mai importante măsuri adoptate fiind reglementarea dreptului la deconectare al lucrătorilor digitali.

Cuvinte-cheie: economia digitală; telemunca; munca pe platforme; dreptul la deconectare; burnout

Referinţe

Aumayr-Pintar Ch., Cerf C., Parent-Thirion A., Burnout in the workplace: A review of data and policy responses in the EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg, 2018

Berg J. (coord), Digital labour platforms and the future of work. Towards decent work in the online world, International Labour Office, 2018

Broughton A., Work-related stress, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010

Cioriciu Ştefănescu A., Telemunca, Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 1 din 2009

Dima L., Högback A., Legiferarea dreptului la deconectare, Friedrich-Ebert-Stiftung

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Right to disconnect

Fuchs Ch., Sevignani S., What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Understanding Social Media?

Gibson M., Here's a Radical Way to End Vacation Email Overload

Ilie G., Vlăsceanu A-M., Poate legislaţia muncii să ţină pasul cu noua realitate economică?

Mandl I., Curtarelli M., Riso S., Vargas O., Gerogiannis E., New forms of employment, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg, 2015

Marica M.E., Contracte de muncă atipice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development, A roadmap toward a common framework for measuring the Digital Economy, Arabia Saudită, 2020

Spitzer M., Pandemie şi carantină: Singurătatea e contagioasă

Ştefănescu I.T., Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Vargas Llave O., Boehmer S., Policies to improve work-life balance, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2015

Welz Ch., Wolf F., Telework in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010

Yijing X., Becerik-Gerber B., Gale L., Roll S.C., Impacts of Working From Home During COVID-19 Pandemic on Physical and Mental Well-Being of Office Workstation UsersFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0822 sec.
292087348