romanian english

Ana-Maria Goldan: Fenomenul aculturației juridice – noțiuni preliminare, limite și implicarea globalizării

Rezumat: Aculturația juridică presupune o recunoaștere a valorilor, urmată de asimilarea și apoi de transformarea normei juridice, adaptând-o la nevoile societății împrumutătoare. Fenomenul apare ca urmare a contactului direct dintre civilizații și generează modificări reciproce, de ordin legislativ. De asemenea, procesul de aculturație juridică implică și fenomenul globalizării. Putem oare să susținem faptul că, preluarea normelor din legislații extranee poate aduce cu sine și dezavantaje pentru propriul sistem juridic? Imitarea normelor juridice străine poate fi departe de adevăr, așa cum sugera Platon? Prin intermediul acestei lucrări, am examinat definiția și conținutul aculturației juridice. Apoi, am analizat relația dintre globalizare și aculturația juridică, prin utilizare surselor predominant străine. Astfel, am descoperit faptul că, în funcție de intensitatea dialogului dintre civilizații, discutăm despre rezultate variabile, în sistemele juridice ale lumii.

Cuvinte cheie: aculturație; globalizare; imitație; adaptare; asimilare 

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-15

Referințe

André A., „Le changement culturel dans le Maghreb indépendant: acculturation ou reculturation?”, în Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, nr. 19, 1975, https://doi.org/10.3406/remmm.1975.1311

Benyahia-Taibi G., „La stratégie d'imitation: Une perspective par les compétences”, în Revue des Sciences de Gestion, nr. 2, 2010, https://doi.org/10.3917/rsg.242.0093

Berry J.W., „Globalisation and acculturation”, în International Journal of Intercultural Relations, nr. 32, 2008, https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2008.04.001

Cairns J. W., „Watson, Walton, and the history of legal transplants”, în Georgia Journal of International and Comparative Law, nr. 41, 2013, pp. 637-696

Cappelletti M., New perspectives for a common law of Europe, Editura Badia Fiesolana, Florența, 1978

Carbonnier, J., Sociologie juridique, Editura P.U.F, Paris, 1978

Ciongaru, E., „Transplantul juridic în contextul globalizării”, în Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel național, european si mondial, nr. 5, 2015, vol. 5

Ciucă V. M., Drept roman. Lecțiuni, ed. a II-a, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014

Ciucă V. M., Lecții de drept privat comparat, vol. I, ed. a II-a, Editura Fundației Axis, Iași, 2005

Constantinesco L.J., Tratat de drept comparat, vol. II, Editura All Educational, București, 1998

Esop, Fabule, Editura Gramar, București, 2012

Graziadei M., „Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions”, în M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, Oxford, 2006, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0014

Iancu L., „By the rivers of Babylon, there we sat down. Distrugerea Ierusalimului, deportarea evreilor și geopolitica Orientului Mijlociu în Antichitate” 

Iftimiei A., Drept comparat și sisteme juridice contemporane, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2020

Legrand P., Le droit comparé, Editura P.U.F., Paris, 2011

Lévi-Strauss C., Myth and meaning, Editura Routledge& Kegan Paul, Londra, 1978;

Malaurie Ph., Antologia gândirii juridice, trad. Doina Jela Despois, Editura Humanitas, București, 1996

Moraru C. F., „Genuri ale fiinţei şi categorii mimetice în Sofistul lui Platon”, în Studii de teoria categoriilor, 2010

Platon, Republica, trad. Dumitru Vanghelis, Editura Antet, București, 2005

Redfield R., Linton R., Herskovits M.J., „Memorandum for the study of acculturation”, în American Anthropologist, 38, 1936, https://doi.org/10.1525/aa.1936.38.1.02a00330

Sam D. L., Berry J. W., Cambridge handbook of acculturation psychology, ediția a II-a, Cambridge University Press, Cambridge, 2016

Tarde G., Les lois de l’immitation, 1895

Verdenius W. J., Mimesis Plato's Doctrine Of Artistic Imitation And Its Meaning To Us, Editura Brill, Leiden, 1962, https://doi.org/10.1017/S0009840Xoo159633


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0836 sec.
292087348