romanian english

Tudorița Grădinariu: Considerații juridice și psiho-educaționale ale comportamentului de tip bullying

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să analizeze comportamentul agresiv de tip bullying din perspectiva juridică. Bullying-ul deschide calea spre delincvență juvenilă și morbiditatea psihiatrică, având o frecvență crescută în școlile din România și consecințe grave în planul dezvoltării elevilor. Principalele aspecte ilustrate fac referire la definirea conceptului, forme de manifestare, consecințe, prevederi legislative și prevenție. Prezentarea fenomenului infracțional de la formele de debut și până la cronicizarea lor conduce la noi direcții de prevenire care pot fi trasate chiar în mediul în care izbucnesc: școala.

Cuvinte-cheie: bullying; delincvența juvenilă; contravenție; infracțiune

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-9

Referințe

Batsche G. M., Knoff H. M., Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the school, School Psychology Review, 1994, vol. 23, 165-174. https://doi.org/10.1080/02796015.1994.12085704

Besag V.E, Bullies and Victims in Schools. Open University Press, Milton Keynes Philadelphia, 1989

Cocorada E., Evaluare și microviolență în mediul școlar, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2008

Craig W.M., Pepler D.J., Understanding Bullying: From Research to Practice, Canadian Psychology, 2007, vol. 48, No. 2, pag. 86-93.https://doi.org/10.1037/cp2007010.

Cusson M., Prevenirea delincvenței, Editura Gramar, București, 2002

Debarbieux E., La lutte contre la violence à l'école: Programme ou routine? Formation et profession, 2011 [On-line]

Farrington D. P., Loeber R., Stallings R., Ttofi M. M., Bullying perpetration and victimization as predictors of delinquency and depression, in The Pittsburgh Youth Study, Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 2011, Vol. 3, pp. 74-81, https://doi.org/10.1108/17596591111132882

Farrington D.P., Childhood aggression and adult violence: Early precursors and later-life outcomes, In D.J Pepler & K.H. Rubin (Eds.). The development and treatment of children aggression, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1991, pp. 5-29

Fekkes M., Pijpers F.I.M., Verloove-Vanhorick S.P., Bullying: who does what, when and where? Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. Health Education Research, 2005, vol. 20, no. 1, pp. 81-91. https://doi.org/10.1093/her/cyg100

Florian G., Prevenirea criminalității. Teorie și practică, Editura Oscar Print București, 2005.

Grădinariu T., Bullying-ul în școlile din România- principalele studii și cercetări, în lucrările Conferinței Științifice Internaționale Cultural Diversity, vol. I, Editura Ars Longa, Iași, 2017

Huesmann L.R., Eron L., Cognitive processes and the persistence of aggressive behavior. Aggressive Behaviour, 1984, vol. 10, 243-51.https://doi.org/10.1002/1098-2337(1984)10:3%3C243::AID-AB2480100308%3E3.0.CO;2-6

Limber S., Mullin-Rindler N., Riese J., Flerx V., Snyder M., The Olweus bullying prevention program coordinating committee training. Olweus bullying prevention group. Clemson University, 2004

Loeber R., Dishion T., Early predictors of male delinquency:Areview. Psychological Bulletin, 1983, vol. 94, 68-99, https://doi.org/10.1037/0033-2909.94.1.68

Newman Carlson D., Horne A.M., Bartolomucci C.L., Bully Busteres - A Teacher’s Manual, in Research Press, 2000

Nicolescu R., Dumitrache C., Stănescu C.T, Kassai V.A, Ursu C., Mireștean I.M., Irimie S., Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor România, Institutul Național de Sănătate Publică din România, București, 2013

Olweus D., Bullying at school: Basic Facts and Effects of a School based intervention program, The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(7)/1994, pp. 1171-1190, DOI:10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x.

Rezoluția Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind Delincvența juvenilă – rolul femeilor, familiei și societății [On-line]

Rigby K., Bullying in schools - and what to do about it, Melbourne, ACER, 1996

Rutter M., Maugham B., Mortimore P., Ouston J., Smith Gottfredson A., Fifteen Thousand Hours: Secondary School and their effect on children, London, Open Books: Cambridge (MA), Harvard University Press, 1979

Toader I. A., Protection of the natural individual through civil rights norms în Proceedings of the International Conference of Law, European Studies and International Relations 6th edition. Romanian Law, Tradition and european vocation, Editura Hamangiu, București, 2019, pp. 457-463

Toader I. A., Urda O. A., Protecția datelor cu caracter personal (GDPR), în Ghid de lucru, Teorie, studii de caz, bune practici la nivel internațional și internațional din domeniul științelor juridice, coord. Toader Tudorel, Ungureanu Carmen Tamara, Urda Olga Andreea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020, pp. 53-75

World Health Organization, The European Report on the Prevention of Violence and Crime among Young People, 2010


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0843 sec.
292087348