romanian english

Alexandru Mariț: Considerații teoretice privind asigurarea securității criminologice în statul de drept

Rezumat: Tendințele în creștere a criminalității în diferite țări în ultimele decenii sunt un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate de avocați, criminologi, sociologi sau psihologi sau de către oamenii legii și prevenirea manifestărilor antisociale. apar în societate. În acest moment, se pun întrebări, se avansează ipoteze, se dezvoltă teorii, se caută soluții și se încearcă, pe cât posibil, să aducă la un numitor comun volumul de date și informații despre fenomenul crimă.

Cuvinte-cheie: protecție juridică; penal; fenomenul criminalității; comportament individual; securitate criminologică; „criminalitate-societate”;pericolul social; stat de drept

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-7

Referințe

Babaev M., Bujor. V., Studii și comunicări privind noțiunea de securitate criminologică, Revista de criminologie, drept penal și criminalistică, nr. 1-2, 2003

Barac L., Constante și variabile dreptului penal, Editura All Beck, București, 2001

Bujor V., Bazele statisticii criminologice, Editura Literatura juridică, Chișinău, 1995

Bujor V., Bejan O., Problema interesului în criminologie, Studii criminologice și juridice privind criminalitatea: anuar șt., Ed. a 2-a, Academia de Poliție, Chișinău, 2001

Dvoracek M., Lupu Ghe., Teoria Generală a Dreptului, Iași, Editura Chemarea, 1996


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0962 sec.
292087348