romanian english

Marius Branici: Factura –de la instrument de probă ...

Rezumat: Prezenta lucrare urmărește să valorifice, atât din perspectiva dreptului fiscal cât și în planul relațiilor sociale de drept civil, elementele ce individualizează cel mai utilizat document financiar-contabil: factura. Asupra naturii sale juridice, a valorii probatorii și a efectelor juridice pe care le generează în registrul fiscal și subsecvent, în cadrul mecanismelor contractuale dintre profesioniști, ne vom concentra atenția, prin observarea reglementărilor legale și a interpretării acestora oferite de practica judiciară internă și unională. Ajungând de la factura ca mijloc de probă a unui act juridic, la factura privită ea însăși ca obiect material al unui act juridic, vom studia reperele de bază ce particularizează platformele electronice de finanțare a facturilor.

Cuvinte-cheie: factură; platforme de comercializare a facturilor; finanțare alternativă

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-1-5

Referințe

Boroi G., Noul Cod de procedură civilă, vol.I, Editura Hamangiu, 2013

Brănici M. Factoring online și platforme de comercializare a facturilor. Redefinind  viitorul tehnicilor de finanțare a comerțului, în Analele Științifice Ale Universitații „Al. I. Cuza” Iași, Tomul LXVI, Științe Juridice, 2020, Supliment

Costea I.M., Factura între original, duplicat și dematerializare, Analele Științifice ale Universitații „Al. I. Cuza” Iași, Tomul LXIII, Științe Juridice, 2017, nr. II

Dziuba D.T. Crowdfunding Platforms in Invoice Trading as Alternative Financial Markets, în Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych,(49), 2018 [Online]

Grosu C., Contestaţie act administrativ-fiscal. Refuzul deducerii TVA pe bază de facturi emise de furnizori inactivi, Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2013

Lerner J., Innovation, Entrepreneurship and Financial Market Cycles. STI Working Paper, 3 (Industry Issue), 2010

Mills S., Ruddy N, Salinger on factoring, Sixth Edition, Sweet&Maxwell, 2020 

 

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0860 sec.
292087348