romanian english

Mirela Mihaela ELISEI (căs. APOSTOL): Confidențialitatea relației avocat-client în cauzele penale

Rezumat: Fiind parte a dreptului la respectarea vieții private și de familie (art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului), secretul profesional al avocatului protejează relația de încredere dintre avocat și clientul său, garantând totodată respectarea dreptului la un proces echitabil (art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului). În cauzele penale, organele judiciare pot efectua unele activități în scopul obținerii de probe care pot aduce atingere secretului profesional al avocatului. Activitățile întreprinse în scopul obținerii probelor trebuie să fie însă prevăzute de lege și necesare într-o societate democratică, iar jurisprudența CEDO are un rol central în interpretarea acestor condiții.

Cuvinte-cheie: avocat; client; confidențialitate; cauză penală; mandat de percheziție domiciliară; supraveghere tehnică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0701 sec.
292087348