romanian english

Manuela Maria PUȘCĂ, Andrei Claudiu RUS: Revizuirea în cazul hotărârilor CEDO

Rezumat: Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este impusă de necesitatea de a înlătura consecințele încălcării prevederilor Convenției europene în procesele penale, atunci când aceste consecințe continuă să se producă și după constatarea încălcării prin hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului definitivă. În acest sens, promovarea unei cereri de revizuire întemeiată pe existenţa unei hotărâri definitive pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un demers admisibil doar în măsura în care, prin raportare la natura dreptului a cărui încălcare a constatat-o instanţa europeană, încetarea consecinţelor grave ale violării Convenţiei este posibilă doar prin rejudecarea cauzei interne ce a stat la baza sesizării. Prezentul studiu propune analiza condiţiei legale şi obligatorii privind continuarea producerii consecinţelor grave ale încălcării Convenţiei europene după pronunţarea hotărârii Curţii Europene şi de asemenea, identificarea şi evaluarea soluţiilor pronunţate în materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a cunoaşte totodată argumentaţiile adiacente avute în vedere. De asemenea, avem în vedere ca mijloace metodologice utilizate următoarele: literature review, analiză, interpretare.

Cuvinte-cheie: revizuire; jurisprudenţă Curții Europene a Drepturilor Omului; admisibilitate; jurisprudenţă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0880 sec.
292087348