romanian english

Snejana SULIMA: Impactul jurisprudenței CEDO în materie de violență domestică

Rezumat: Violenţa domestică – un fenomen complex care poate îmbrăca o multitudine de forme, reprezintă în continuare o mare problemă pentru societatea românească, precum şi pentru cele ale altor state europene. Curtea Europeană a Drepturilor Omului îşi asumă combaterea acestei forme de violenţă prin toate mijloacele disponibile în Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, calificând faptele în principal din perspectiva articolului 3 (interdicția tratamentelor inumane sau degradante), dar şi din perspectiva articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie), a articolului 2 (dreptul la viață), coroborate adesea cu interdicția discriminării, precum și a articolului 6 referitor la garantarea unui proces echitabil în fața jurisdicțiilor interne. În prezentul articol vom încerca să decelăm care este impactul jurisprudenței CEDO în această materie asupra reglementărilor interne referitoare la combaterea violenței domestice.

Cuvinte-cheie: violență domestică; CEDO; interdicția tratamentelor inumane sau degradante; obligații pozitive; nediscriminare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0861 sec.
292087348