romanian english

Ioana Maria COSTEA: Europa și merele de aur...

Rezumat: Prezentul studiu are ca reper de lucru hotărârea Tribunalului Uniunii în cauzele reunite T 778/16[1] și T 892/16, cauze care au ca obiect anularea unei decizii de sancționare dispuse de Comisia Europeană în materie de ajutor de stat. Decizia de sancționare are ca și temei un acord fiscal dintre grupul de companii Apple și Irlanda. Tehnica de aplicare a dreptului fiscal, prin intermediul soluțiilor fiscale individuale este un fapt curent în aplicarea dreptului fiscal, însă ridică două probleme semnificative, ce fac obiectul acestui studiu: pe de o parte conținutul de drept fiscal al acestor acte și semnificația lor juridică, pe de altă parte efectele generate, dincolo de simplul acord privind modul de determinare a impozitului, și anume generarea unei situații fiscale favorabile pentru o anumită companie prin acest act unilateral. Raportat la acest efect, cauzele reunite permit o discuție despre deturnarea caracterului nediscriminatoriu al impunerii și generarea unor ipoteze fiscale mai ușoare, echivalent al unui ajutor de stat. Acest regim juridic este analizabil prin filtrul dispozițiilor privind piața unică. 

Cuvinte-cheie: ajutor de stat; soluție fiscală individuală/anticipată; impunerea societăților; 

https://orcid.org/0000-0002-7787-4641


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0801 sec.
292087348