romanian english

Carmen MOLDOVAN: Implicații ale dreptului Uniunii Europene asupra reformelor sistemului judiciar...

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să analizeze de manieră obiectivă argumentele pentru care Avocatul General Bobeck a apreciat că modificările legislative naționale asupra organizării sistemului judiciar în România sunt contrare dreptului Uniunii Europene. O atenție deosebită va fi acordată aspectelor privind clarificarea naturii juridice și efectelor rapoartelor Mecanismului de Cooperare și Verificare, precum și funcționarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Chiar dacă opinia Avocatului General nu are forță juridică obligatorie, are un rol important în interpretarea aspectelor cu care este sesizată Curtea de Justiție, examinarea conținutului motivării în acest caz prezintă interes teoretic și practic în contextul dezbaterii generale asupra acestor subiecte și al mai multor sesizări formulate de instanțele naționale.

Cuvinte-cheie: principiul independenței; MCV; secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0722 sec.
292087348