romanian english

Ana-Maria GOLDAN: Rolul patern în viziunea judecătorilor europeni ...

Rezumat: Conform legislației europene actuale, fiecare copil are dreptul de a menține o relație personală cu ambii părinți. Ca atare, în ceea ce privește deciziile sale, instanța nu se va lăsa influențată de sentimentele contrare ale părinților, ci va lua în considerare respectarea interesului superior al copilului. În cadrul acestui articol, vom analiza deciziile instanțelor europene, care privesc poziția tatălui față de copilul său. În același timp, vom observa faptul că, în unele studii de specialitate, rolul istoric al tatălui este inversat, în sensul că mama va fi persoana care va controla viața copiilor. Acest lucru ne va conduce către următoarea întrebare: Cât de departe pot merge mamele, în ceea ce privește implicarea juridică a taților în viața copilului? Prin intermediul acestui studiu, vom lua în considerare impactul pe care deciziile luate de către instanțele europene l-au avut sau îl vor avea în sistemul juridic din România.

Cuvinte-cheie: rolul patern; mamă; refuzul de a procrea; autoritate părintească


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348