romanian english

Mirela Carmen DOBRILĂ: Modificări/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire ....

Rezumat: Pornind de la preocupările existente la nivel european și la nivel național privind concentrările de terenuri și evitarea speculațiilor excesive cu terenuri, în acest articol sunt analizate modificările aduse Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan. Sunt analizate modificările recente aduse de Legea nr. 175 din 14 august 2020, care au intrat în vigoare la data de 13 octombrie 2020, și care vizează schimbarea categoriei de titulari ai dreptului de preempțiune la înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan și rațiunile care au determinat aceste schimbări, condițiile necesare pentru exercitarea dreptului de preempțiune, limitările privind înstrăinarea terenului cumpărat prin exercitarea dreptului de preempțiune, fiind analizate și criticile de neconstituționalitate (deja ivite) a dispozițiilor Legii nr 175/2020. Pornind de la natura specifică a terenurilor agricole recunoscută de CJUE, în articol sunt analizate aspecte din jurisprudența CJUE în legătură cu achiziția de terenuri agricole în UE și obiectivele de politică publică care justifică restricții privind circulația terenurilor agricole.

Cuvinte-cheie: dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan; Legea nr. 17/2014, Legea nr. 175/2020; excepții de neconstituționalitate; jurisprudența CJUE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348