romanian english

Juanita GOICOVICI: Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cazuistica recentă ...

Rezumat: Prezentul studiu abordează problematica aprecierii caracterului abuziv al clauzelor contractuale, din perspectiva cazuisticii recente a CJUE, îndeosebi cu privire la posibilitatea instanței de a supune analizei o clauză contractuală care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, dar care reflectă o normă supletivă din legislația națională și care, potrivit normelor din dreptul intern, se aplică între părțile contractante în absența unor prevederi contractuale contrare. Cea de a doua parte a studiului este alocată problematicii caracterului abuziv al clauzelor care definesc mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile în contractul de credit și posibilității instanțelor naționale de a invita părțile să negocieze în vederea stabilirii respective și să urmărească stabilirea unui echilibru real între drepturile și obligațiile contractanților.

Cuvinte-cheie: clauze abuzive; consumator; norme supletive; contract de credit; monedă străină


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0760 sec.
292087348