romanian english

Carmen Tamara UNGUREANU: Calificarea europeană a acțiunii în răspundere civilă ...

Rezumat: Calificarea în dreptul internațional privat european reprezintă o componentă a interpretării dreptului european, realizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Plecând de la o cauză recent soluționată de CJUE (C-59/19), în prima parte a lucrării sunt clarificate noțiunea de calificare și rolul CJUE în operațiunea de interpretare/calificare a dreptului european (1). În partea a doua este realizată o analiză a soluției CJUE. Deși calificarea făcută privește o acțiune în încetare pentru practici anticoncurențiale, are efecte indirecte asupra clauzelor abuzive din contractele de adeziune încheiate între profesioniști (2).

Cuvinte-cheie: calificarea în dreptul internațional privat european; natură contractuală sau delictuală; Regulamentul Bruxelles I bis; contract de adeziune; clauze abuzive între profesioniști


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348