romanian english

SNEJANA SULIMA, Principiul statului de drept şi protecţia drepturilor omului. ...

Rezumat: Preeminenţa dreptului alături de protecţia drepturilor omului, sunt două dintre principiile pe care se fondează societatea democratică, fiind totodată nişte valori comune statelor europene, protejate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei. Evoluţiile recente în viaţa politică a statelor membre din Est arată tendințe de neglijare a preeminenţei dreptului, având totodată un impact negativ asupra eficienţei protecţiei drepturilor fundamentale în aceste state. Dreptul european dispune de câteva instrumente juridice pentru a constrânge statele membre să respecte principiul statului de drept în cazul unor derapaje. Prezentul articol caută să aducă în discuţie eficienţa acestor instrumente în faţa intereselor unor partide politice aflate la guvernare în statele estice.  

Cuvinte-cheie: Preeminenţa dreptului; statul de drept; drepturile omului; dreptul european; Uniunea Europeană; Consiliul Europei; Europa de Est.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0889 sec.
292087348