romanian english

NICOLAE-HORIA ȚIȚ, Soarta cauțiunii achitate pentru suspendarea executării titlului ...

Rezumat: Debitorul poate obține suspendarea executării până la soluționarea acțiunii de fond având ca obiect desființarea titlului executoriu în aceleași condiții în care poate fi obținută suspendarea până la soluționarea contestației la executare. Prin aceste condiții se numără și cea referitoare la achitarea cauțiunii. Articolul analizează dacă această cauțiune, odată achitată, va avea același regim procedural ca și în cazul celei achitate pentru suspendarea formulată în cadrul contestației sau dacă, dimpotrivă, îi sunt aplicabile regulile de drept comun. De asemenea, sunt analizate consecințele acestei distincții.

Cuvinte cheie: executare; suspendare; contestație; cauțiune.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0685 sec.
292087348