romanian english

LUIZA-CRISTINA GAVRILESCU, Implicațiile caracterului abuziv al unor clauze din contractele...

Rezumat: Prezenta lucrare analizează modalitățile de modificare a contractului bancar care cuprinde clauze abuzive, în vederea menținerii efectelor sale. Pornind de la premisa că în urma constatării caracterului abuziv al unei clauze contractuale se impune înlăturarea sa, chiar din oficiu,  încât aceasta să nu producă efecte în privința consumatorului, se pune problema  determinării consecințelor excluderii acestora, asupra drepturilor și obligațiilor asumate de părți. Se face distincție între ipotezele în care efectele contractului se pot produce în continuare după înlăturarea clauzei abuzive și cazurile în care eliminarea clauzei atrage desființarea contractului în ansamblul său, dacă sunt afectate elementele sale esențiale. Cu privire la această din urmă situație s-au cercetat modalitățile de completare a  lacunelor rămase în contract prin eliminarea clauzei abuzive. În acest sens s-au evidențiat circumstanțele în care este admisibilă înlocuirea clauzei abuzive cu o normă dispozitivă, în condițiile în care instanța nu are posibilitatea de a dispune adaptarea acelei clauze, iar renegocierea de către părți este puțin probabil să se realizeze.

Cuvinte-cheie: clauze abuzive, contract bancar, protecția consumatorului, adaptarea contractului, norme supletive


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0832 sec.
292087348