romanian english

GEORGE CLAUDIU PUPĂZAN, Considerații cu privire la statutul delegatului sătesc

Rezumat: Potrivit legislației din România, delegatul sătesc este reprezentantul satului în consiliul local al unei comune, în condițiile în care, în urma alegerilor locale, niciun consilier local nu provine din satul respectiv. Delegatul sătesc este obligat să participe la ședințele de consiliu local unde se dezbat probleme care interesează satul din care face parte, având dreptul să inițieze proiecte de hotărâri de consiliu local, să participe la dezbateri și să-și exprime votul ( consultativ) alături de colegii consilieri locali.

Cuvinte-cheie: delegat sătesc; consiliul local; sat.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0852 sec.
292087348