romanian english

IONUŢ TUDOR, ”Tort law” şi corespondenţele continental-europene. Dificultăţi structurale de traducere

Rezumat: Traducerea terminologiei juridice din alte sisteme de drept presupune nu doar o transpunere literală, ci și o investigare a conținutului conceptului aferent. Lucrarea va analiza câteva exemple edificatoare în acest sens: 1) delictul ”assault” nu poate fi echivalat nici cu atac, asalt, etc., singurul echivalent pertinent fiind, deși contra-intuitiv pentru noi, amenințarea; 2) ”duty of care” nu poate fi tradus prin ”obligație de grijă”, argumentând pentru folosirea sintagmei ”îndatorire de diligență”. Ca regulă, traducătorul sau interpretul trebuie să constate sensul unui concept juridic înainte de traducerea propriu-zisă.

Cuvinte cheie: tort law, assault, duty of care, îndatorire de diligență


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0732 sec.
292087348