romanian english

Cuvânt înainte

Volumul este un supliment al Analelor, un număr având la bază lucrările Conferinței Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene, care s-a desfăşurat în perioada 18-19 mai 2017 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”.

Organizarea Conferinței a fost coordonată de Lector dr. Iulia-Elena Zup și Lector dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă.

Volumul este îngrijit de Lector dr. Iulia-Elena Zup și Lector dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0936 sec.
292087348