romanian english

RUXANDRA RĂDUCANU, Scurte considerații privind sancționarea fraudelor ...

Rezumat: Acest articol îşi propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice”, dar şi să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea şi delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă, sistem informatic, mijloc de plată electronic, înşelăciune, pagubă, date informatice, operațiuni financiare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0779 sec.
292087348