romanian english

IONELA-DIANA PĂTRAȘC-BĂLAN, Contractul cloud computing

Rezumat: Importanța domeniului cloud este reflectată de politicile și direcțiile de acțiune adoptate la nivelul UE ca element al punerii în aplicare a Strategiei pentru Piața Digitală Unică și a pachetului privind digitalizarea industriei europene. Analiza contractelor cloud computing ce reglementează în prezent relațiile în mediul cloud subliniază necesitatea standardizării clauzelor contractuale pornindu-se de la realitatea existentă conform căreia avantajele certe ale cloud computingului sunt contrabalansate de riscurile asociate acestuia. Respectarea drepturilor fundamentale, confidențialitatea, protecția datelor, drepturile de proprietate intelectuală și informațiile sensibile reprezintă provocări ce vor trebui să își găsească reflectarea în demersurile comunitare cu scopul de a crea o infrastructură digitală sigură și fiabilă și care să asigure un nivel de securitate informatică ridicat.

Cuvinte cheie: Contractul cloud computing, clauze contractuale, standardizare, protecția datelor, drepturile de proprietate intelectuală, Piața Digitală Unică


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0837 sec.
292087348