romanian english

MIHAI DUNEA, MARIA IOANA MĂRCULESCU-MICHINICI, Unele propuneri de modificare a reglementării actuale în materie penală

Rezumat: Materialul de față reproduce, în linii generale, conținutul documentului elaborat și transmis (în luna mai a anului 2017) către Ministerul Justiției din România, de către cadrele didactice semnatare (în calitatea acestora de membre titulare ale Colectivului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), în cadrul procesului (întreprins de Ministerul Justiției) de evaluare prima facie și analiză a impactului de ansamblu produs în sistemul juridic național al României de noile reglementări (inclusiv de cele) în materie penală (intrate în vigoare la 1 februarie 2014). Prezenta versiune publicată a reformulat, pe alocuri, unele observații / propuneri și a înlăturat câteva erori materiale strecurate în redactarea inițială, lăsând neafectat fondul documentului și sistematizarea sa de ansamblu (aspect care explică absența aparatului critic).

Cuvinte-cheie: Codul penal român; Codul de procedură penală român; observații; propuneri de lege ferenda; necorelări / incongruențe legislative; optimizare normativă.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0762 sec.
292087348