romanian english

VASILE SEPTIMIU PANAINTE, Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul Muncii

Rezumat: Studiul constituie o analiză critică a soluției normative (prevăzute art. 50 lit. e) din Codul muncii) de suspendare de drept a contractelor de muncă pe durata îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în sindicat. Textul legal criticat are ca efect interdicția cumulului între contractul de muncă încheiat de liderul de sindicat cu angajatorul și cel încheiat cu sindicatul. Pe cale de consecință, sunt analizate, sub aspect practic, două ipoteze de lucru: liderul de sindicat este salarizat exclusiv de către angajator și, respectiv, liderul de sindicat este salarizat exclusiv de către sindicat. Caracterul de drept al suspendării analizate este de natură să producă efecte diferite, benefice sau nu, în funcție de fiecare situație concretă analizată. Prin comparație, în cazul funcționarilor publici, radicalismul soluției suspendării de drept este sensibil atenuat. Soluția legislativă analizată este excesivă, rigidă și nepractică. De lege ferenda, îndeplinirea unei funcții de conducere în sindicat ar trebui să constituie un caz de suspendare din inițiativa salariatului.

Cuvinte cheie:lider de sindicat, suspendarea contractului de muncă, art. 50 lit. e) din Codul muncii.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0836 sec.
292087348