romanian english

ȘTEFAN-RĂZVAN TĂTARU, Implicațiile fiscale determinate de utilizarea Incoterms 2010 în comerțul internațional

Rezumat: Comerțul internațional cu bunuri implică transportul acestora de la vânzător la cumpărător, depășind frontierele de stat și generând obligații complexe în sarcina părților. Termenii comerciali internaționali (Incoterms) elaborați de Camera Internațională de Comerț de la Paris au rolul de a facilita negocierea și încheierea contractelor de vânzare internațională, fiind un punct de referință ce stabilește: partea care suportă costul transportului, incluzând asigurarea, taxele și alte obligații, locația de preluare a bunurilor și locația de predare și partea ce suportă riscul asupra bunurilor în fiecare moment al transportului. Prezentul studiu își propune să sublinieze că utilizarea regulilor Incoterms în contractele de vânzare internațională de bunuri poate reprezenta un instrument facil prin care părțile gestionează obligațiile fiscale și, indirect, fluxul de lichidități.

Cuvinte cheie: Incoterms 2010, condiții de livrare, TVA, obligații fiscale, optimizare fiscală, dreptul comerțului internațional, uzanțe comerciale


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0804 sec.
292087348