romanian english

DORIN CIMIL, Valenţa juridică a clasificării contractelor civile

Rezumat: În acest studiu am încercat să oferim un conținut practic pentru subiectul teoretic al clasificării contractului. Am reușit să analizăm efectele juridice specifice ale anumitor tipuri de contracte, în funcție de clauzele specifice pe care le includ prin voința părților sau chiar a legiuitorului. Astfel, abordarea noastră științifică a fost orientată spre înțelegerea unor construcții contractuale complexe care se unifică sub elementele unice de formă considerate a fi antagoniste. Esența recunoașterii juridice a contractelor complexe constă în elaborarea unui mecanism clar de reglementare aplicabil acestora prin diferite instituții contractuale, pentru care există deja un mecanism de reglementare uniform.

Cuvinte-cheie: clasificarea contractelor, tipul contractelor, contractul complex, elementele diverselor contracte, criteriile sistematice coexistente, părțile contractuale constitutive, tipul unic de prevederi, contractele integrate sau mixte.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0909 sec.
292087348