romanian english

Mihai DUNEA: Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de modificările aportate prin OUG nr. 18/2016

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico-penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv încheierea unui acord de mediere cu privire la latura penală a cauzei); răspunderea penală a persoanei juridice și regimul sancționator specific infractorilor minori, coroborate cu problematica generală a raportului dintre conceptele de limite speciale – limite generale ale anumitor categorii de sancțiuni de drept penal; existența unității infracționale legale (sub forma infracțiunii complexe) sau a pluralității de infracțiuni (sub forma concursului ideal de infracțiuni), în raport de interacțiunea anumitor fapte penale determinate; natura juridică specifică ce poate fi / trebuie să fie atribuită anumitor dispoziții de incriminare (nou introduse în Partea specială a Codului penal); corelarea sau lipsa de corelare a unor dispoziții penale substanțiale, respectiv procesual penale, vizând funcționarea anumitor instituții cu dublă natură juridică (materială și de procedură). Autorul schițează o analiză critică asupra acestor subiecte, relevând opinia sa cu privire la aspectele pozitive, precum și la cele perfectibile, ale modificărilor asumate de legiuitorul penal (delegat), emițând chiar unele propuneri de lege ferenda în considerarea momentului la care legiuitorul propriu-zis urmează a se pronunța cu privire la respingerea ori aprobarea (cu sau fără modificări) a ordonanței de urgență în cauză.

Cuvinte-cheie: O.U.G. nr. 18/2016; Cod penal; Cod de procedură penală; modificări și completări; prescripția răspunderii penale; împăcarea; limite generale și limite speciale ale unor categorii de sancțiuni de drept penal; infracțiune complexă; concurs ideal de infracțiuni; act sexual cu un minor; incest; membru de familie; rudă în linie directă, frate sau soră; infracțiuni contra patrimoniului care au produs consecințe deosebit de grave; natură juridică; necorelări între reglementarea substanțială și cea procesual penală în materia anulării renunțării sau amânării aplicării pedepsei.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0847 sec.
292087348