romanian english

Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ: Cauze şi soluţii în malpraxis medical. Răspundere penală

Rezumat: Misiunea fundamentală a activității profesionale a medicului este aceea de a prezerva în mod obiectiv, eficient și nediscriminatoriu, viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a ființei umane. Datorită specificului și importanței muncii pe care o implică, profesia de medic este una aparte, fundamentată pe o pregătire profesională solidă, susținută și consolidată în mod continuu. Alături de pregătirea profesională temeinică, profesia de medic implică și har, pasiune și multă dăruire pentru interesul și binele ființei umane. Dincolo de satisfacții, împliniri și bucurii, activitatea profesională a medicului are și un grad crescut de responsabilitate. Din punct de vedere juridic, răspunderea medicului pentru actul medical îndeplinit poate îmbracă forme diferite, putându-se prezenta ca răspundere disciplinara, răspundere civilă sau răspundere penală.  Prezentul material are ca tema de analiza și se limitează la forma de răspundere cea mai gravă ce poate interveni, și anume la răspunderea penală a medicului. Astfel, vom analiza temeiul antrenării răspunderii penale, tipurile de infracțiuni ce pot fi imputate medicului, condițiile în care poate fi angajată răspunderea penală a medicului pentru fapte îndeplinite în exercitarea atribuțiilor profesionale și consecințele tragerii la răspundere penală. Pentru o mai buna cunoaștere și înțelegere a problematicii analizate, considerentele de ordin teoretic vor fi însoțite de o serie de exemple practice extrase din practica judiciara națională. Cazurile practice selectate au ca obiect infracțiuni diferite (ucidere din culpa, neglijenta în serviciu etc.), elementul comun fiind acela al comiterii faptelor de către medici în îndeplinirea atribuțiilor și competentelor profesionale. Pentru o mai buna ilustrare practica a temei abordate au fost alese atât cazuri în care organul judiciar competent a hotărât tragerea la răspundere penala a medicului pentru cazuri de malpraxis medical cat și cazuri în care s-a stabilit în mod definitiv ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, neexistând astfel temei pentru angajarea răspunderii penale a medicului.

Cuvinte cheie: răspundere penală; culpa medicală; malpraxis medical; jurisprudența penală în domeniul medical; indiferenta; neglijență.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0842 sec.
292087348