romanian english

Ioana Maria COSTEA: Considerații privind compensarea ca modalitate de stingere a creanțelor fiscale

Rezumat: Prezentul studiu analizează dispozițiile legale în materie de compensare, așa cum sunt reglementate în Codul de procedură fiscală. Compensarea este un instrument util în procedura de administrare a creanțelor fiscale, unde prezintă o serie de particularități raportat de instituția din dreptul comun compensarea în materie civilă. În egală măsură, studiul subliniază o serie de nuanțe specifice dreptului fiscal privind exigibilitatea și scadența, precum și sensuri punctuale atribuite de legiuitor în materia compensării.

Cuvinte-cheie: compensare, creanțe fiscale, exigibilitate, scadență


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0941 sec.
292087348