romanian english

Lucia IRINESCU: O nouă lege a adopției: o șansă în plus spre o familie fericită (II)

Rezumat: În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 283 din data de 14 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției. Noua reglementare cuprinde dispoziții care vor permite autorităților să accelereze procedura adopției. Articolul își propune să analizeze principalele modificări ale cadrului normativ în materia procedurii adopției.

Cuvinte cheie: adopție internă, adopție internațională, legislație, procedura adopției.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0882 sec.
292087348