romanian english

Adelina MIHAI: Definirea dreptului la educație. O provocare universală pentru dreptul internațional

Rezumat: Conceptul “educaţie” reprezintă unul dintre termenii definiţi într-o manieră diferită în funcţie de domeniul folosit, dar şi de contextul social. Explicarea acestui concept în sfera juridică ridică probleme ce ţin de contextul social, deoarece cultură fiecărui stat îşi pune amprenta asupra modului de percepere  a acestui concept. Prin urmare există foarte puţine surse juridice care pot oferi o definiție concretă a termenului de “educaţie”, din cauza vastităţii sensului termenului. Situaţia problematica apare în momentul în care încadrăm conceptul de „educaţie” în sintagma „dreptul la educaţie”. În sfera juridică, dacă ne raportăm la dreptul la educaţie atunci apare un proces complex care încadrează două personaje statul şi indivizii care beneficiază de stipulaţiile dreptului la educaţie. O altă problema apare atunci când se pune întrebarea: Când este un om educat? Cum garantează statul dreptul la educaţie ? Putem spune despre un om că este educat dacă are câteva abilităţi dezvoltate?

Cuvinte cheie: educaţie, dreptul la educaţie, percepţia culturală, drept internaţional


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0737 sec.
292087348