romanian english

Maria DUMITRU: „Obligația principală” - reper al reducerii penalității vădit excesive

Rezumat: Prin dispozițiile art. 1541 alin. (1) lit. b) Cod civil român s-a conferit instanțelor de judecată posibilitatea de a reduce penalitatea atunci când este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului. Totodată s-a stabilit și limita maximă a imixiunii organului de jurisdicție: penalitatea - chiar redusă - trebuie să rămână superioară ,,obligației principale,, sub sancțiunea considerării ca nescrisă a clauzei contractuale care ar permite contrariul.  Alegerea,  surprinzătoare pentru noi, a acestui prag de către legiuitorul român - generează mari dificultăți în practică. Ca urmare ni se pare dezirabil ca într-o viitoare formă a art. 1541 Cod civ român - a cărei necesitate am argumentat-o de mai multe ori - să se intervină și sub acest aspect. Considerarea ca nescrisă a ,,clauzei contrare,, așa cum indică art. 1541 alin.3 C. civ. român, mai ales în contextul noutății unei asemenea sancțiunii în dreptul privat român, constituie și ea parte a cercetării noastre.

Cuvinte-cheie: clauză penală, reducere penalitate vădit excesivă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
292087348