romanian english

Septimiu PANAINTE: Codul Muncii pică din nou la testul de proporționalitate. Prezumpția de abuz –neconstituționalitatea art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul Muncii

Rezumat: Studiul își propune să aducă în atenție o soluție adoptată recent de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015, respectiv neconstituționalitatea dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, și contextul în care această decizie a fost pronunțată. Curtea a procedat la aplicarea testului de proporționalitate constatând că dispozițiile criticate prezumă în mod absolut existența unei legături între motivul de concediere și activitatea sindicală. Reglementarea impunea angajatorului o sarcină excesivă și nerezonabilă fiind contrară dispozițiilor constituționale privind egalitatea în fața legii (art. 16), dreptul de proprietate privată (art. 44) și activitatea economică (art. 45). Textul criticat exprimă o prezumție de abuz săvârșit de către angajator împotriva liderului de sindicat în cazul în care s-ar dispune concedierea acestuia. Această prezumție de abuz nu este un caz singular.

Cuvinte cheie: încetarea contractului de muncă, concediere lider de sindicat, art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, principiul proporționalității, neconstituționalitate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0793 sec.
292087348