romanian english

Aurica PASCAR, Oxana KIRIIAK: Evoluția teoriei dreptului procesual civil și legislației procesual-civile în Uсraina

Rezumat: Modificările semnificative a bazei legislative care au avut loc în Ucraina în ultimii ani, au condus la modificări și în domeniul justiției, concepută pentru a fi un instrument de protecție eficace a drepturilor și libertăților cetățenilor. Adoptarea în 2004 a Codului de procedură civilă a inițiat o nouă etapă în dezvoltarea procesului civil din Uсraina. Au fost formulate prioritățile și perspectivele evoluției procedurii civile, a fost modernizată procedura înfăptuirii justiției în cauzele civile, au fost introduse și reglementate unele proceduri inovatoare.

Cuvinte cheie: procedură сivilă, legislație procesual civilă, Ucraina, justiție, sistem judiciar


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0853 sec.
292087348