romanian english

Mirela Carmen DOBRILA: Evidențierea unor elemente de noutate din noul Cod Civil român în materia contractelor și a succesiunilor

Rezumat: În cadrul acestui articol se urmărește evidențierea unor modificări din materia contractelor și din materia succesiunilor din Noul Cod civil român, în vigoare din anul 2011. Sunt punctate pe scurt aspectele de noutate, pentru a avea o viziune de ansamblu asupra modificărilor intervenite și pentru a permite realizarea unor corelații între Noul Cod civil român și Codul civil anterior.

Cuvinte-cheie: Noul Cod civil român, Legea nr. 287/2009, modificări, contracte, succesiuni, moștenire, liberalități


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0768 sec.
292087348