romanian english

Olga Andreea URDA: Garanţiile generale ale respectării dreptului la un proces echitabil. Dreptul la un tribunal independent şi imparţial

Rezumat:  În desfăşurarea procesului penal, persoanele participante trebuie să îşi poată realiza drepturile şi interesele lor legale şi să aibă totodată garanţia că sunt protejate de eventualele abuzuri provenite din partea organelor judiciare. Dreptul la un tribunal independent şi imparţial este o adevărată piatră unghiulară atât a democraţiei cât şi a încrederii în actul de justiţie. Astfel, independenţa şi imparţialitatea instanţei reprezintă principii fundamentale ale tuturor sistemelor de drept, care garantează justiţiabililor faptul că actul de justiţie va fi determinat doar de argumentele ce reies din dezbateri, iar soluţia nu va fi rezultatul unor presiuni sau al unor prejudecăţi. Prezentul studiu îşi propune să analizeze maniera în care legislaţia română respectă exigenţele impuse prin documentele internaţionale în materia respectării dreptului la un tribunal independent şi imparţial.

Cuvinte cheie: independent, imparţial, proces echitabil, drept penal european, drepturi fundamentale


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0793 sec.
292087348