romanian english

Ada POPESCU: Consideraţii privind legislaţia Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor publice

Rezumat: Achiziţiile publice constituie una dintre multiplele surse de corupţie din sectorul public. Potrivit statisticilor, la nivelul Uniunii Europene (UE), pierderile financiare provenind din încheierea contractelor de achiziţii publice sunt considerabile. De aceea, autorităţile europene au decis modificarea legislaţiei comune, în vederea asigurării transparenţei, integrităţii, profesionalismului, responsabilităţii şi eficienţei procedurilor atribuirii contractelor de achiziţii publice şi a celor de concesiune a serviciilor publice. Membrii Uniunii Europene sunt obligaţi să transpună aceste noi reglementări în legislaţia lor naţională şi să asigure corecta lor aplicare. România este unul dintre membrii Uniunii Europene care înregistrează performanţe negative în domeniu. Carenţele se reflectă în lacunele legii naţionale şi în lipsa, uneori cu desăvârşire, a aplicării prompte şi imparţiale a legii. Astfel, reforma legislaţiei Uniunii Europene, cât şi aceea a fiecărui stat membru, este absolut necesară, pentru diminuarea, dacă nu chiar eradicarea corupţiei din acest domeniu.

Cuvinte-cheie: corupţie, achiziţii publice, contracte de concesiune


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0791 sec.
292087348