romanian english

Mihai DUNEA: Despre cum o interpretare corectă a legii poate fi absurdă: medierea privind latura penală – cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale (sau: interpretarea în litera legii vs. interpretarea în spiritul legii)

Rezumat: Prezentul articol urmăreşte să formuleze, cu titlu de temă de reflecţie pentru doctrina juridico-penală, o interogaţie de ordin general-filosofic, cu incidenţă - în acest domeniu specific al dreptului - pentru un spectru larg, nedeterminat, de probleme practice, concrete, prezente şi viitoare, de interpretare a legii, plecând de la prezentarea unei probleme particulare, determinate, şi de la viziunea autorului asupra rezolvării atinse şi impuse în respectivul caz. Interogaţia în cauză poate fi rezumată, în esenţă, astfel: în caz de conflict între ele, care interpretare a normei juridice ar trebui să prevaleze – aceea realizată în litera legii, ori aceea efectuată în spiritul legii? Cazul particular din prezentarea căruia s-a extras interogaţia vizează un aspect legat de procedura medierii, astfel cum se poate realiza aceasta în privinţa laturii penale a unor cauze. Mai precis, este vorba despre stadiul normativ care a determinat pronunţarea, cu titlu de hotărâre prealabilă (aşadar, cu forţă juridică obligatorie pentru instanţe) a deciziei nr. 9/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României. Prin această decizie s-a statuat asupra naturii juridice a acordului de mediere intervenit cu privire la latura penală a unor cauze (s-a determinat că acesta are valoare autonomă, drept cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale, fără a constitui doar o modalitate aparte prin care se poate realiza instituţia împăcării - cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de Codul penal). În subsidiar, decizia în cauză a tranşat şi problema referitoare la posibilitatea ca un asemenea acord de mediere să intervină, în cauzele penale, în faza de judecată, pe întreg parcursul procesului, până la rămânerea definitivă a hotărârii, iar nu doar până la citirea actului de sesizare a instanţei (moment dincolo de care nu mai este posibilă incidenţa instituţiei împăcării).

Cuvinte-cheie: mediere; latură penală; cauze generale de înlăturare a răspunderii penale; momentul procesual până la care acordul de mediere cu privire la latura penală a unor cauze poate interveni pentru a înlătura răspunderea penală; decizia nr. 9/2015 (hotărâre prealabilă) a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0868 sec.
292087348